Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Usługa stałego doradztwa skierowana jest przede wszystkim do spółek prawa handlowego, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów potrzebujących obsługi prawnej.

W ramach stałej współpracy zakresem usług objęte są wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności, wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa, a także ze szczególnymi problemami związanymi z jego funkcjonowaniem pozwala na efektywne włączenie się w bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W ramach stałej obsługi oferujemy:

  • doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością;
  • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów;
  • sporządzenie opinii;
  • pomoc w windykacji należności;
  • obsługę spraw pracowniczych.