Cennik usług księgowych

cennik usług księgowychCennik usług księgowych w Schmidt Consulting Group jest zależny od formy prowadzenia ewidencji księgowej i kształtuje się następująco:

 1. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Cennik usług księgowych miesięcznej obsługi księgowej (pakiety limitowane ilością dokumentów) dla Książki Przychodów i Rozchodów jest następujący:

Ilość dokumentów: Cena:
Od 1 do 15 dokumentów 100 zł
Od 16 do 30 dokumentów 150 zł
Od 31 do 50 dokumentów 200 zł
Od 51 do 80 dokumentów 250 zł
Od 81 do 100  dokumentów 300 zł
Powyżej 100 dokumentów Cena ustalana indywidualnie

Każda faktura ponad wybrany pakiet to 5 zł.

 1. Pełna księgowość/księgi handlowe

cennik usług księgowych

 

Cennik usług księgowych miesięcznej obsługi księgowej dla Ksiąg Handlowych  (pakiety limitowane ilością dokumentów) kształtuje się następująco:

Ilość dokumentów: Cena:
do 20 dokumentów 350 zł
do 50 dokumentów 480 zł
do 100 dokumentów 650 zł
do 150 dokumentów 900 zł
 powyżej 150 dokumentów  cena ustalana indywidualnie
sporządzanie i podpisywanie bezpiecznym certyfikowanym podpisem elektronicznym oraz składanie w imieniu przedsiębiorcy pliku JPK i deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego 29 zł netto

Każda faktura ponad wybrany pakiet to 5 zł.

 1. Obsługa kadrowo-płacowa 

  Obsługa kadrowo-płacowa przy umowie o pracę wynosi miesięcznie 30 zł za jednego pracownika. Obsługa kadrowo-płacowa przy innych umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) wynosi miesięcznie 25 zł za jednego pracownika.

 2. Ryczałt i karta podatkowa

  – 70 zł (dla przedsiębiorców niezarejestrowanych do VAT), 100 zł (dla przedsiębiorców zgłoszonych do VAT).

 3. Opracowanie, wygenerowanie i złożenie drogą elektroniczną w imieniu przedsiębiorcy Jednolitego Pliku Kontrolnego do organu skarbowego

  – 29 zł netto miesięcznie; cena obejmuje dokonanie wszelkich czynności związanych z ww. procesem oraz złożenie deklaracji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem.

 

Wszystkie ceny wskazane w niniejszym cenniku usług księgowych są cenami netto.

Zachęcamy do kontaktu – KLIKNIJ

Schmidt Consulting Group sp. z o.o.
Księgowość – Biuro Rachunkowe.
Kraków, ul. Gdyńska 28.